Anasayfa - Seçim 54 - Sakarya 2011 Seçim Portalı
Kanun No Resmi Gazete
Yayım Tarihi
Konu   
298 02.05.1962 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun
5980 10.04.2010 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
5749 22.03.2008 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
5747 22.03.2008 Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
2008-260 sayılı Genelge Yüksek Seçim Kurulu Birimlerinin Kuruluş ve Görevleri ile Personelin Göreve Alınma, Yer Değiştirme, Yükselme, Görevden Uzaklaştırma, Sicil ve Disiplin İşleri Hakkında Genelge
5901 12.06.2009 Türk Vatandaşlığı Kanunu (12.06.2009)
403 22.02.1964 Türk Vatandaşlığı Kanunu (22.02.1964)
2709 09.11.1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
5982 13.05.2010 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
2820 24.04.1983 Siyasi Partiler Kanunu
2839 13.06.1983 Milletvekili Seçimi Kanunu
2972 18.01.1984 Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun
4541 15.04.1944 Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun
3376 28.05.1987 Anayasa Değişikliğinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun
5955 09.03.2010 Anayasa Değişikliğinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
5216 23.07.2004 Büyükşehir Belediyesi Kanunu
5352 01.06.2005 Adli Sicil Kanunu
5393 13.07.2005 Belediye Kanunu
5490 29.04.2006 Nüfus Hizmetleri Kanunu
3984 20.04.1994 Radyo Ve Televizyonların Kuruluş Ve Yayınları Hakkında Kanun
* Bilgiler Yüksek Seçim Kurulu (YSK) internet sitesinden alınmıştır.